Site icon Chim Cảnh Việt

Bài tập tuần 30: Tiếng động của giấy

Bài tập tuần 30: Tiếng động của giấy 


Hoạt động này mang lại:
• Sức lực của bàn tay
• Tăng khả năng nghe
• Ước muốn bắt chước hay cố thực hiện bài tập một mình
• Nhận thức về khái niệm ‘bên trong’

Sử dụng giấy có thể cắt thành hình vuông cạnh 30cm. Giấy tạp chí có thể dùng được nhưng coi chừng bị dính mực in. Lấy một miếng giấy vuông cho bé xem. Vo tròn miếng giấy trong tay bạn và tạo ra tiếng động vo giấy càng nhiều càng tốt. Lấy một miếng khác và vo tròn gần tai bé để bé có thể nghe tiếng vò nhàu tốt hơn. Cho bé một miếng giấy khác và khuyến khích bé vò nhàu nó. Nếu cần thiết, vò một miếng giấy khác cùng một lúc để bé có thể hiểu rằng bạn muốn bé làm điều đó. Lặp lại hoạt động khi bé vẫn còn hứng thú. Làm lại lần khác nếu bé không chú ý nữa.

Nếu bé đang còn sự hợp tác, khuyến khích bé giúp bạn bỏ những banh giấy vò nhàu vào một thùng không hay hộp giấy. Tạo một trò chơi bằng cách chuyển banh giấy qua bé cho bé bỏ vào thùng và ngược lại. Hoan hô bé khi bé cố thực hiện chính xác..

Ở lúc khác, chọn một đồ chơi loại lớn và cho bé xem. Đặt món đồ chơi đó vào trong hộp bên trong lớp phủ như giấy vò nhàu. Đóng hộp và khuyến khích bé mở ra và tìm đồ chơi giấu bên trong. Tiếng động của giấy vò nhàu sẽ làm bé hứng thú. Lúc đầu, bé cần được giúp đỡ để tìm đồ chơi bị giấu trong hộp. Lặp lại vài lần và cho bé tự tìm một mình. Hoan hô bé khi bé tìm được. Hoạt động này giúp phát triển sự tự tin. Để có nhiều hứng thú hơn, bạn có thể thay đổi các đồ vật bị giấu trong hộp.
Exit mobile version