Site icon Chim Cảnh Việt

Bài tập tuần 33: Cái bát và Trò chơi lăn bóng

Bài tập tuần 33: Cái bát và Trò chơi lăn bóng


Hoạt động này mang lại:
• Tăng cường cảm giác xúc giác
• Nhận thức về vòng tròn
• Kỹ năng không rời mắt khỏi mục tiêu di động
• Bắt đầu độc lập và tự tin
• Phối hợp mắt – tay

Dùng một dụng cụ chứa có mặt rộng, tròn, một cái khay bánh ngọt hay một vật tương tự nhưng không phải là cái nắp hộp. Đặt quả banh (đã sử dụng trong bài tập tuần 32) vào vật chứa. Đẩy banh đi vòng tròn theo rìa vật chứa bằng ngón tay. Cho banh lăn vòng vòng tự do (không dùng tay). Khuyến khích bé quan sát quả bóng đang lăn. Có phải bé chăm chú nhìn hay cố giữ nó dừng lại? Nếu không, bạn biết rằng bé đang không chú ý.

Dừng quả banh và đặt tay bé lên nó. Giúp bé cho quả banh lăn. Nói chuyện với bé cùng lúc bạn nhìn banh di chuyển. Tiếp tục cho quả banh di động và cho bé tự làm banh lăn ở mức có thể được.

Ở các lần khác trong suốt tuần, đặt quả banh vào vật chứa có hình tròn, nghiêng và chuyển động vật chứa sao cho quả banh có thể chuyển động tròn theo rìa của vật chứa. Làm lại vài lần cho bé có thể quan sát được sự chuyển động của quả banh. Giúp bé giữ vật chứa và làm như trên. Cổ vũ bé khi bé làm được.

Nếu hoạt động này được làm thường xuyên sẽ giúp bé có nhận thức về sự chuyển động giới hạn của banh trong ranh giới của vòng tròn.
Exit mobile version