Site icon Chim Cảnh Việt

Bài tập tuần 49: Chỉ vào nó

Bài tập tuần 49: Chỉ vào nó
 
Hoạt động này mang lại:
  • Kỹ năng lắng nghe
  • Nhận thức về các bộ phận của mặt
  • Kỹ năng kết hợp các bộ phận khác nhau của mặt
Cắt hình khuôn mặt một em bé từ một tạp chí hay vẽ một khuôn mặt và chỉ nó cho bé. Chỉ vào mắt trái của tấm hình và nói, ‘Mắt’. Nhẹ nhàng sờ vào mắt trái của bé và sờ vào mắt trái của bạn và nói từ ‘mắt’ lần nữa. Tương tự, làm như thế cho mắt phải, mũi, miệng, tai trái, tai phải và tóc. Lặp lại bài tập này cho đến khi bé không còn hứng thú.
Suốt tuần và bất cứ lúc nào có thể, nhấn mạnh các bộ phận của khuôn mặt. Nếu bé dường như bối rối, sử dụng vài ngày cho mắt, rồi tuần tự vài ngày cho mũi, miệng, tai, và tóc. Khi bé đã tự tin, khuyến khích bé chỉ hay sờ vào những bộ phận của mặt theo mệnh lệnh. Vỗ tay và dùng giọng nói biến tấu để tăng sự hứng thú của bé và làm bé tự tin hơn.
Chỉ các hình khuôn mặt trong sách, báo bất cứ lúc nào có thể và cho bé chỉ vào mắt, mũi, miệng, tai, và tóc của mỗi khuôn mặt. Điều này sẽ cho bé có khả năng liên kết các bộ phận của mặt trong những tấm hình với ngoài thực tế.
Exit mobile version