Site icon Chim Cảnh Việt

Khi cha mẹ giận: Hiểu và đương đầu với giận dữ cho đúngCó ai trong nhng người làm cha m chúng ta chưa tng gin d? Chúng ta có th cm thy tc gin vi hoàn cnh tm thi, vi con, c th là mt hay nhiu hành vi ca con, vi chính bn thân chúng ta, mà thường là tt c cùng mt lúc.

Ly mt ví d đơn gin thế này: Bui đêm thì ai chng mun được lin mch và ngon gic. Nhưng đến khi làm m thì nhiu bà m mi hiu rng gic ng ngon mà h vn luôn mc đnh là chuyn thường tình trong bao nhiêu năm qua là điu mà bây gi h ước ao. Vy là đến ti, bà m, mc dù biết là con có kh năng dy, song vn mong đi s được ng ngon gic. Đang ng, bng đa tr tnh và khóc nc n, bà m d nó khó hơn thường l.

Bà m cáu.

Sau khi cm thy cáu vì phi ru đa con ng trong khi ch mi chp mt được mt lát, bà m li cáu hơn na. Bà m không th chp nhn được vic mình li t đ cho mình mt kim soát mt cách ngu nhiên. Ch đã nghĩ rt nhiu và t nh mình s không cáu na.

Li tht bi.

Phi làm gì?

Hãy nhn ly trách nhim

Tôi cũng đã lâm vào tình hung trên và các tình hung tương t khác vi con rt nhiu ln. Con đu ca tôi năm nay sp lên 4 tui. Dù nhng cơn gin ca tôi đã bt c v tn sut ln mc đ sau vài năm qua, dù tôi t biết mình đã ci thin được phn ng ca mình vi con và hc cách điu chnh các mong đi,  tôi không th nói rng mình đã được t do.

Ti sao tôi li dùng t tdo? Vì tôi vn đ cho các mong đi giam cm mình, và đ cho các cơn gin trói buc mình. Mà ch có tôi là người chu trách nhim v mong đi cũng như phn ng ca mình.

Con tôi không có nghĩa vphi hành x như tôi mong đi, không có nghĩa v phi bun ng đúng gi như tôi mong đi, không có nghĩa v “không làm phin” tôi như tôi mong đi, và ti t th khác như tôi mong đi đ tôi có th có mt ngày sinh hot an nhàn, đ tôi có th có th có thi gian làm vic riêng ca tôi, dù cho đó là thú vui tiêu khin, làm vic hay s thích.

Con tôi không làm bt kì điu gì đ chc tc, thách thc hay quy ry tôi.

Con ch là con. Con đang sng theo cách ca con. Con th hin mình theo cách ca con.

Tôi không cn phi tc ti. Tc ti là chuyn ca tôi.

Nếu bn chưa sn sàng cho thông đip này, có l bn s cn đến nó khi nào bn sn sàng ti mt thi đim gn hoc xa trong tương lai. Tôi xin nhc li: Bn tc là do mong đi ca bn, và do thiếu chun b đ đi phó khi cơn gin din ra, không phi ti con.

Ngưng đ li cho bn thân

Cơn gin ca bn là do bn, nhưng khi nó xy ra, bn không nên đ li cho bn thân mình đ tiếp tc gin d thêm. Như vy chng khác nào đ thêm du vào la. T trách mình li ch khiến bn cm thy thêm bt lc.

Khi chúng ta gin chính bn thân mình, mt lot các ý nghĩ trong đu xut hin như thế này: Mình li tc gin, mình đã nói vi bn thân là không được gin na, mình chng làm được tích s gì, con mình kh thân vì có người m, người b như mình quá, v.v…

Đêm qua khi con th hai gn 1 tui ca tôi tnh gic, và tôi phi d bé ng li (trong khi tôi đang rt mt và va đt lưng xung chưa được lâu), tôi cm thy vô cùng bc tc. Khi y, gn như là ln đu tiên trong cuc đi, tôi bng ngưng phán xét ni gin và ngưng phán xét bn thân. Tôi ngưng tt c li, đ cm thy ni gin như ngp tràn trong c hng và lng ngc mình, và nhn din nó: “À, mình đang gin.” (Lúc ấy, tôi còn vô cùng ngái ngủ chứ không tỉnh táo gì!)

Bn biết chuyn gì xy ra sau đó không?

Như mt phép thn, cơn gin bng tan biến.

Bn không phi là cơn gin, cơn gin không phi là bn

Lúc y, tôi mi hiu nhng gì Thích Nht Hnh nói v ni gin – nhng điu mà tôi đã đc rt lâu ri, tưởng như rt hiu ri, nhưng chưa bao gi làm được. Ông nói rng khi cơn gin đến, hãy nhn din nó, hãy quan sát nó. Nhưng đng bao gi quên: Bn không phi là cơn gin, và bn không phi là nhng cm xúc ca bn.

Bn như mt nước phng lng, qua đó mi th t bông hoa, cành cây, mt trăng đu có th được phn chiếu mt cách chân thc nht. Cm xúc như nhng cơn gió, có th hiu hiu hoc rt mnh, khiến cho mt nước gn sóng dp dnh hoc ni sóng to. Cm xúc đến ri đi. Đng bu víu vào chúng. Chúng đến thì đ chúng đến. Chúng đi thì đ chúng đi.

Cm xúc không xu. Đng phán xét cơn gin ca bn. Bn s ch gin thêm. Khi cơn gin đến, hãy hít th sâu, hãy lng nghe bên trong mình, và nói vi bn thân bn: À, cơn gin đến ri.

Đêm qua khi tôi làm vy, tôi đã cho phép mình được  gin, nhưng tôi không cho phép cơn gin chi phi hành vi ca mình. Đng thi, tôi không phán xét bn thân, cũng không phán xét cm xúc gin. 
Tôi là người quan sát. Tôi không tham gia.

Tôi chưa h có mt cm giác nào như thế.

Nó bình yên và đp đ đến khó t.

Đi phó vi cơn gin

Bn không th hết gin bng cách né tránh cơn gin. Bn không th trn tránh cơn gin bng cách tránh nhng điu khiến bn gin. Bn không th đè nén cơn gin bng cách tng l như th nó không có đó.

Tt c chúng ta đu đã tng th tt c các cách trên, đ nhn ra mình vn tht bi. Nó vn có đó. 

Nó tích tr, lưu cu ngày qua ngày, và bùng phát ngày mt mnh. Nguyên nhân rt đơn gin: Ta không chp nhn nó, ta cho rng nó xu.

Cách duy nht đ chinh phc s gin d là chp nhn rng nó đó, là nhn din nó, là quan sát nó, là cm nhn nó đang trong tng tế bào trong cơ th bn như thế nào. Nói cách khác, đó chính là buông b.

S buông b không phi là tht bi. Buông b không phi là d. Trái li, mt khi chúng ta thc s buông b, chúng ta mi cm thy mình mnh như thế nào. Mt con người yếu đui không biết buông b, mà ch biết l thuc, bu víu.

Tôi không th mô t thêm cm giác này. Ch có bn là người tri nghim mi có th hiu được nhng gì tôi nói.
Ngm nghĩ và tri nghim cm giác buông b, tôi mi hiu các kiến thc khoa hc trong vic nuôi dy tr nh hin nay qu là tuyt vi và rt chính xác (và hơn na, rt nht quán – ch không như Vit Nam ta, rt nhiu “chuyên gia” và hu như mi “chuyên gia” li nói mt kiu, bi vì hiu biết không da trên khoa hc, rt nhiu là suy lun cá nhân cm tính.)

Các ngun thông tin cho cha m phương Tây đu khuyên khi con cáu, cha m hãy giúp con nhn din cm xúc, th hin li bng li, và din gii nguyên nhân ti sao con cm thy như vy. Nói cách khác, cha m phi đng cm vi con. Và đng quên ôm con mt cái. Khi cha m đã làm được điu này, cm xúc tiêu cc tr s tan biến. Trách móc tr, phán xét tr hay c gng gii thích vi tr là chng có lý do gì đ cáu đu s không giúp gì được bn hay tr.

Đôi khi tôi làm được điu này vi con, đôi khi không.

Và tôi còn có mt nhim v khó khăn hơn na: áp dng nguyên tc này vi chính bn thân tôi.
Có con qu là công vic khó khăn nht đi người. Nuôi dy con là đã khó, nhưng con còn là cơ hi cho cha m trưởng thành, đ nhn ra thiếu sót ca chính mình mà phn đu đ tr thành con ngưi hoàn thin hơn.

Hãy tiếp tc nào các b m!
Exit mobile version