Site icon Chim Cảnh Việt

Bài tập tuần 50: Những âm thanh trong nhà

Bài tập tuần 50: Những âm thanh trong nhà
Hoạt động này mang lại:
  • Nhận thức về những âm thanh trong nhà
  • Kỹ năng liên tưởng những âm thanh trong nhà với các đồ vật tương ứng
  • Kích thích nói bắt chước âm thanh của những đồ vật trong nhà
  • Lắng nghe đúng mục tiêu
Nhấn mạnh một âm thanh quen thuộc mỗi ngày suốt tuần. Ví dụ bạn có thể chọn tiếng máy giặt. Cường điệu âm thanh đó bằng lời nói, khuyến khích bé bắt chước âm thanh mà bạn tạo ra. Danh sách dưới đây là những âm thanh được đề nghị để bạn có thể sử dụng. Bạn có thể thêm vào danh sách các âm thanh của nhà bạn
– Điện thoại: reeeeeng, reeeeng
– Đồng hồ: kính coong, kính coong
– Xe: èeen, èeen
– Vòi nước: sèeee, sèeee
Exit mobile version