Site icon Chim Cảnh Việt

Bài tập tuần 51: Trên

Bài tập tuần 51: Trên
 
Hoạt động này mang lại:
  • Nhận thức về khái niệm ‘trên’
  • Phối hợp mắt – tay
  • Kết hợp các kỹ năng
  • Làm giàu thêm vốn từ vựng
  • Độc lập, Tự tin
Cắt vài tấm bìa carton ra 5 miếng kích thước khoảng 8 x 12 cm hay tập hợp 5 cái nắp nhựa cho hoạt động này. Chọn 5 tấm hình màu, đơn giản về các đồ vật như là quả bóng, ngôi nhà, con chim, em bé, và con chó. Dán các tấm hình vào mỗi miếng bìa hay cái nắp. Đặt chúng thành hàng ngang trên một bề mặt phẳng với mặt úp xuống. Bắt đầu từ bên trái, lật tấm hình đầu tiên lên. Khi bạn lật nó lên, nhớ nói từ ‘trên’ và nói cho bé biết tên của tấm hình. Làm tương tự với 4 tấm còn lại, giữ chúng theo một hàng. Nói với bé rằng, bạn đã lật tất cả các tấm hình lên. Rồi hỏi bé tìm các tấm hình. Nếu bé dường như không hiểu, từ từ lật tấm đầu tiên bên trái lên và nói lần nữa ‘trên’. Nói với bé là bạn phải lật các tấm bìa lên để tìm các tấm hình. Khuyến khích bé lật tấm thứ hai. Nhấn mạnh từ ‘trên’ và nói với bé tên của tấm hình đó. Hoan hô bé khi bé làm đúng và khuyến khích bé lật các tấm khác để tìm các tấm hình. Lặp lại hoạt động vài lần. Cho bé làm bài tập một mình, với điều kiện là bé còn hứng thú.
Để thêm phần hứng khởi, nhiều tấm hình khác sẽ được thay thế cho hoạt động này. Chỉ chọn những tấm đơn giản, có ít chi tiết và có màu sắc. Nói với bé tên của mỗi tấm hình trước khi lật nó lên. Chỉ sử dụng một vài tấm cho mỗi lần để tránh làm bé bị bối rối. Hoạt động này giúp bé tăng vốn từ, dạy cho bé khái niệm không gian của ‘trên’
Exit mobile version