Site icon Chim Cảnh Việt

Tình bạn giữa 2 chú cún :) leo tường đi chơi

Tình bạn giữa 2 chú cún 🙂 leo tường đi chơi.

Bạn bè thân là . . . ♥
♥ Là những đứa hay chửi bậy cùng nhau.
♥ Là những đứa hay đùa vui cho đến khi ta tức xì khói.
♥ Là những đứa dù có bị ta chửi nhưng vẫn… chửi lại mà không thương tiếc.
♥ Là cái bọn gặp nhìu dễ gét mà vắng lại buồn
♥ Và là những đứa hiểu ta nhất..

Exit mobile version