Site icon Chim Cảnh Việt

Kết quả học tiếng Anh của bạn Bư năm 3 tuổi

Đến nay bé Bư đã sắp tròn 3 tuổi.

Tổng thời gian học tiếng Anh với mẹ từ khi bắt đầu cho đến nay: 22 tháng.

Status học của bé: thành công.

Cách thức học tiếng Anh: nói chuyện hàng ngày với mẹ như tiếng Việt, ít nhất 3 tiếng mỗi ngày. Giai đoạn về sau, mỗi tiếng được sử dụng 50/50.

Khả năng tiếng Anh của bé hiện như sau:

Quan trọng nhất: bé dùng tiếng Anh và tiếng Việt như nhau trong giao tiếp hàng ngày.

Các ví dụ về cách sử dụng tiếng của bé: (Các phần bôi đậm là phần không chính xác, phần trong ngoặc là phần ngữ pháp bị thiếu.)

My teeth is clean.
Let’s go brush your teeth.
Did you took the pancakes?
I’m lying on the floor like meo.
I’m behind the door.
What does this say?
We’re gonna buy carrots.
 Don’t do that again.
Wait for doctor Bear to come.
Mommy is writing a few things.
I’m gonna pee. I’m peeing now. Done done.
Who’s behind this window?
Who’s holding the umbrella?
I brought a sandwich for you. It’s very yummy. Eat it!
Here’s a little water for you to drink it.
I(ve) just lick(ed) the book.
I want to put on sunscreen.
It is 5 o’clock.
If ba Loan says yes, dì Bê can come. If bà Loan says no, then dì Bê don’t like to come.
They are playing tennis.
Do you like it?  Yea you like it.
Can we go outside for coffee? What do you mean? You have to stay in bed all day.
Let’s go to the supermarket to buy coffee.
The fairy princess is climbing upstairs to tell Mommy to have lunch.
 I want to speak Vietnamese with Mommy. Mommy, do you like to speak Vietnamese too?

Lưu ý các HIỂU LẦM của cha mẹ về việc học ngoại ngữ song song với tiếng Việt ở trẻ do thiếu tìm hiểu:

Thành công sẽ dược đảm bảo khi:

 LƯU Ý: Tất cả các sản phẩm được quảng cáo là giúp con bạn học tiếng đều chỉ đơn thuần là quảng cáo; vậy nên hãy bỏ qua sự cám dỗ của các phần mềm, các sản phẩm flashcard, v.v…

TRẺ HỌC TIẾNG TỐT NHẤT KHI ĐƯỢC TƯƠNG TÁC VỚI NGƯỜI LỚN NÓI THÀNH THẠO TIẾNG TRONG SINH HOẠT HÀNG NGÀY VÀ QUA CÁC TRÒ CHƠI.

Exit mobile version