Site icon Chim Cảnh Việt

Đánh giá chó Dalmatian

Dalmatian là giống chó cỡ trung bình, nổi tiếng với lớp lông trắng được phát hiện với các dấu màu đen hoặc nâu. Chủ yếu được sử dụng như một con chó vận chuyển trong những ngày đầu của nó.

Hôm nay, nó là một vật nuôi gia đình phổ biến và nhiều người đam mê chó nhập Dalmatians vào các cuộc thi câu lạc bộ kennel. Loài ngựa này vẫn thân thiện với ngựa và các thử nghiệm hiện trường ngày nay vẫn kiểm tra khả năng của Dal để thực hiện những nhiệm vụ này.

Dalmatian là một cơ quan giám sát tuyệt vời, cảnh giác với mọi thứ xảy ra xung quanh anh ta. Dalmatians hòa thuận với những con chó hoặc vật nuôi trong nhà khác, mặc dù nó nên được xã hội hóa như một con chó con nếu có thể.

ƯU ĐIỂM

NHƯỢC ĐIỂM

KHẢ NĂNG THÍCH ỨNG7,5 / 10
KHẢ NĂNG RÈN LUYỆN7,0 / 10
THÂN THIỆN6,0 / 10
NHU CẦU TẬP THỂ DỤC9,0 / 10
CHĂM SÓC SỨC KHỎE7,5 / 10

Exit mobile version