Site icon Chim Cảnh Việt

Cá voi cứu sống con chó trên biển

Trên đảo Marco, Florida một nhóm cá heo đến sự trợ giúp của một con chó bị mất đã rơi vào một con kênh và không thể thoát ra.

 Những con cá heo đã quá nhiều tiếng ồn, nó đã thu hút sự chú ý của người dân sống gần đó, những người sau đó giải cứu con chó.

Exit mobile version