Site icon Chim Cảnh Việt

Chó cún cưng 5 tuần tuổi bơi lần đầu tiên

Tiffany Emig, chủ sở hữu của Enchanted Retrievers, đã lấy chín chiếc thu hồi bằng vàng Anh cho lần bơi đầu tiên của họ tại câu lạc bộ bãi biển của Rummy ở Spring, Texas, khi họ đã được năm tuần tuổi. Nước chắc chắn sẽ đáng sợ cho chó con ở tuổi đó.

Nhưng, như video này cho thấy, những con chó đã tăng lên thách thức và nhảy xuống hồ bơi một lần nữa. Tất cả họ đều là những người bơi lội mạnh mẽ ngay lập tức! Tín hiệu Video: Tiffany Emig

5 week old retriever puppies swim for first time
Exit mobile version