Site icon Chim Cảnh Việt

Chú chó thông minh vỗ về an ủi chú bé

Chú chó thông minh vỗ về an ủi chú bé. Những chú cún cũng có linh tính, nó cũng cảm nhận được chủ của nó đang buồn hay đang vui, nhìn thương quá ah.
Chú chó thông minh vỗ về an ủi chú bé

(function(d, s, id) { var js, fjs = d.getElementsByTagName(s)[0]; if (d.getElementById(id)) return; js = d.createElement(s); js.id = id; js.src = “//connect.facebook.net/vi_VN/sdk.js#xfbml=1&version=v2.3”; fjs.parentNode.insertBefore(js, fjs);}(document, ‘script’, ‘facebook-jssdk’));

Chú chó thông minh vỗ về an ủi chú bé
Chú chó thông minh vỗ về an ủi chú bé
Posted by TODAY VIDEO on 22 Tháng 10 2015

Exit mobile version