Site icon Chim Cảnh Việt

Cún con đáng yêu 14 ngày tuổi yêu chưa nè

Cún con đáng yêu 14 ngày tuổi yêu chưa nè. Một con chó con Alaskan Malamute tiếng hú cho lần đầu tiên trước mặt mẹ tự hào về mình. Cô ấy rất ấn tượng, cô gia nhập vào!
Xem video: Cún con đáng yêu 14 ngày tuổi yêu chưa nè
Exit mobile version