Site icon Chim Cảnh Việt

Nghệ sĩ Thái Lan trổ tài điều khiển rắn độc tại Nha Trang

Những con rắn dài hàng mét vẫn còn nguyên nọc độc ngoan ngoãn hôn môi người, chào khán giả, dưới sự điều khiển của các nghệ sĩ đến từ Pattaya.
Nghệ sĩ Thái Lan trổ tài điều khiển rắn độc tại Nha Trang

Nghệ sĩ Thái Lan trổ tài điều khiển rắn độc tại Nha Trang
Exit mobile version