Site icon Chim Cảnh Việt

Những hình ảnh siêu đáng yêu của cún Cavalier King Charles Spaniel

Những hình ảnh siêu đáng yêu của cún Cavalier King Charles Spaniel còn có tên là English Toy Spaniel và được gọi ngắn gọn là Chó Kỵ Sĩ.

Những hình ảnh siêu đáng yêu của cún Cavalier King Charles Spaniel
Exit mobile version