Site icon Chim Cảnh Việt

[Review Dog] Đánh giá chó Collie

Border Collie là giống chó được phát triển ở vùng biên giới Anh-Scotland để chăn gia súc, đặc biệt là cừu.

Biên giới cũng có thể làm công tác tìm kiếm và cứu hộ. Ổ đĩa của anh ấy, dễ huấn luyện và mong muốn làm hài lòng thường đưa anh ấy lên đầu danh sách cho các đối thủ cạnh tranh nghiêm trọng trong thể thao chó.

Chó Border Collie xuất hiện với nhiều màu sắc và cách kết hợp màu sắc khác nhau, sức chịu đựng và sự nhanh nhẹn của Border Collie cũng cho phép nó duy trì hoạt động trong thời gian dài.

Chó Collie biên giới
ƯU ĐIỂM

NHƯỢC ĐIỂM

(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});

KHẢ NĂNG THÍCH ỨNG8,0/10
KHẢ NĂNG HUẤN LUYỆN8,5 / 10
SỰ THÂN THIỆN7,0/10
NHU CẦU TẬP THỂ DỤC9,5 / 10
CHĂM SÓC SỨC KHỎE6.0/10

Exit mobile version