Site icon Chim Cảnh Việt

Chim Ngũ Sắc (Silver-eared Mesia)

Chim Ngũ Sắc
Tên Tiếng Anh : Silver-eared Mesia ( Kim Oanh Má Bạc )
Danh Pháp Khoa Học : Leiothrix argentauris
[​IMG]

Loài này thuộc họ Khướu (Timaliidae), Bộ Sẽ (Passeriformes). Được tìm thấy ở Bangladesh, Bhutan, Cambodia, China, India, Indonesia, Laos, Malaysia, Myanmar, Thailand, và Viêtnam.

Chúng thường sống trong những khu rừng có nhiều bụi, lùm cây rậm. Làm tổ trong những bụi cây đẻ từ 3 đến 4 trứng. Loài này chì được tìm thấy trên độ cao từ 500 đến 2000 m. Ở Việt Nam hầu hết các vùng rừng núi Cao Nguyên đều có mặt loài chim này

Độ dài trung bình từ 16 đến 18 cm, nặng khoảng 14 đến 16g. Thức ăn chủ yếu là côn trùng và trái cây.Chúng có bộ lông gồm năm màu ( ngũ Sắc ) phối hợp rất đẹp.

Phần lông phủ trên gốc lông đuôi có màu đỏ

Phần lông phủ trên gốc lông đuôi có màu vàng.

 
Exit mobile version