Site icon Chim Cảnh Việt

Con chó tha mồi vàng nhìn vào chủ nhân và tạo ra một tình yêu mới.

Con chó tha mồi vàng nhìn vào chủ nhân và tạo ra một tình yêu mới.

Retriever con chó con chó di chuyển mắt và tai của mình, “bậc thầy của tôi gọi tôi là” con chó nhìn lại và thấy rằng chủ sở hữu thực sự tay …… vuốt ve với một con chó con chó ( búp bê ) cằm! !
chủ sở hữu con chó tìm thấy một nút tình yêu mới, sẽ làm cho nó phản ứng? Hãy để chúng tôi tiếp tục nhìn vào nó.
Nguồn: http://www.epochtimes.com/b5/18/8/10/n10628299.htm
Exit mobile version