Site icon Chim Cảnh Việt

Bài tập tuần 13: Quan sát khuôn mặt

Bài tập tuần 13: Quan sát khuôn mặt


Hoạt động này mang lại:
• Nhận thức nhiều hơn về khuôn mặt
• Nhận thức về khái niệm chung, trước và sau
• Sự thúc đẩy sớm hơn bằng sự khởi đầu một mục tiêu cho việc quan sát

Vẽ hay tô màu một khuôn mặt to trên một dĩa giấy. Nên vẽ mặt cười vui và chỉ một kích thước. Cho bé thấy mặt phía trước. Quay lên trên cho bé thấy mặt để trống. Quay mặt cười từ từ ra sau (từ trái sang phải) và nói “ú òa”, rồi lại cho xuất hiện.

Trò chơi đơn giản này tạo cho bé nhận thức về trước và sau của một vật thể. Ngoài ra mắt bé còn nhìn theo sự di chuyển của mặt cười, theo đó sẽ tập thị giác từ trái sang phải.

Bạn có thể mở rộng hoạt động này bằng cách dùng tay che mặt bạn và chơi ú òa với bé. Một ngày nào đó, Bé sẽ gây ngạc nhiên cho bạn là giấu mặt đi và chơi ú òa với bạn.

Lặp lại hoạt động này và những hoạt động trước, đặc biệt là những hoạt động mà bé chưa sẵn sàng đáp ứng. Sự lặp lại là rất quan trọng cho việc học hành sau này, sự tự tin và sự làm chủ những khái niệm cơ bản.
Exit mobile version