Site icon Chim Cảnh Việt

Bài tập tuần 18: Những điệu ru

Bài tập tuần 18: Những điệu ru 


Hoạt động này mang lại:
• Làm giàu ngôn ngữ
• Thích thú lặp lại
• Những kỹ năng lắng nghe.
• Thích thú thơ vần

Mua hay mượn một quyển sách về hát ru. Chọn một vài điệu bạn ưa thích và đọc thuộc, ngâm hay hát những điệu ru này cho bé nghe. Lặp lại mỗi điệu ru vài lần. Những từ vô nghĩa trong điệu ru quen thuộc sẽ giúp bé nghỉ ngơi khi bé lắng nghe.

Cho bé xem những hình liên quan với điệu ru. Việc nhìn những hình ảnh thoáng qua giúp bé bắt đầu có sự liên kết giữa hình và chữ. Vần và điệu hữu ích cho việc phát triển sớm kỹ năng nghe.

Ngâm hay hát ru bất cứ lúc nào có thể. Bé sẽ học nghe. Và bé sẽ bắt đầu nói sau đó, bé sẽ tự nhiên ngân nga lại một phần những vần yêu thích. 

Exit mobile version