Site icon Chim Cảnh Việt

Cách phân biệt ốc mít trống mái khi còn tơ

Chim ốc mít là một trong những loại chim nhỏ nhất , sỡ hữu tiếng kêu trong vắt như tiếng suối chảy. Hôm nay Thích Nuôi Chim xin chia sẻ tới các bác cách phân biệt ốc mít trống mái khi còn tơ.

Phân biệt ốc mít trống mái

Nhiều người nói dựa vào ở đít chim ốc mít, con nào lông đỏ đậm thì là chim trống cái này thì cũng có chính xác , nhưng nhiều con lông đỏ cam vẫn là chim trống.

Exit mobile version