Site icon Chim Cảnh Việt

Bài tập tuần 29: Xếp thành chồng và làm đổ

Bài tập tuần 29: Xếp thành chồng và làm đổ 


Hoạt động này mang lại:
• Sự phối hợp mắt – tay
• Sự thích thú trong bắt chước hay đi theo sự hướng dẫn
• Hiểu biết thêm về khái niệm ‘xuống’
• Tăng khả năng xúc giác

Lấy 4 đồ vật, như là nắp nhựa hộp, ống chỉ hay khối gỗ cho hoạt động này. Xếp 4 vật chồng lên nhau và hất chúng xuống cho bé thấy. Lặp lại vài lần. Nếu bé muốn, khuyến khích bé làm điều đó. Rồi bạn giúp bé đẩy cho chúng đổ. Nói ‘xuống’ khi các vật đang rơi. Khuyến khích bé tự xếp chồng 4 vật lên mà không có bạn giúp. Tuy nhiên, nếu bé tỏ dấu hiệu cần bạn giúp, hãy giúp bé bằng mọi biện pháp. Hãy hoan hô bé cho mọi đáp ứng chính xác. Tiếp tục cho bé chồng 4 đồ vật và hất ngã chúng. Mỗi lần các đồ vật rơi, dùng giọng biến tấu để nhấn mạnh từ ‘xuống’.

Trong suốt tuần, tìm những đồ vật khác cho bé xếp chồng và chơi. Tránh dùng những đồ vật mà bé có thể nuốt được. Bốn đồ vật là đủ cho một hoạt động. Ở tuần tuổi này, nhiều đồ vật xếp chồng quá sẽ là nguyên nhân kích thích quá mức.

Khi bé lớn hơn, cắt những hình vuông và chữ nhật từ bìa cứng hay loại khay nhựa đựng thịt, kích thước nhỉnh hơn các nắp nhựa. Cộng thêm vào các nắp hộp, ống chỉ hay khối gỗ, sử dụng những miếng này để làm thăng bằng và ổn định các chồng xếp cao hơn. 
Exit mobile version