Site icon Chim Cảnh Việt

Bài Tập Phát Triển Tư Duy Cho Trẻ

Toán là môn học quan trọng cho mọi cấp lớp. Nhằm rèn luyện cho trẻ tư duy Toán học ngay từ khi còn nhỏ, mời thầy cô và các phụ huynh tham khảo “Bài tập phát triển tư duy cho trẻ” nhằm giúp các bé thói quen tư duy, vận động trí não để giải các bài toán.
Phát Triển Tư Duy


BÀI TẬP PHÁT TRIỂN TƯ DUY CHO TRẺ

Tên:………………………………
Ngày:…………………………….
1. Khoanh tròn những số nhỏ nhất
2. Khoanh tròn những con số lớn nhất
3. Điền những số thiếu vào ô trống
4. Khoanh tròn con số lớn nhất trong mỗi phần
5. Vẽ vòng tròn bao quanh mỗi loài động vật
6. Khoanh tròn con số đúng
7. Làm phép cộng
Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng, bạn vui lòng tải về Bài tập phát triển tư duy cho trẻ để xem.

Exit mobile version