DANH MỤC CHIM – BỘ SẺ VIỆT NAM (P3)

DANH MỤC CHIM – BỘ SẺ VIỆT NAM (P3)

LEAFBIRD, IORAS – IRENNIDAE – HỌ CHIM XANH

8. Leafbird, Ioras – IRENNIDAE – Họ Chim xanh

1. Coomon Iora – Aegithina tiphia – Chim nghệ ngực vàng

Chim trống

Chim mái

2. Green Iora – Aegithina viridissima – Chim nghệ ngực lục

3. Great Iora – Aegithina lafresnayrei – Chim nghệ lớn

4. Blue-winged Leafbird – Chloropsis cochinchinensis – Chim xanh Nam Bộ

Chim trống

Chim mái

5. Golden-fronted Leafbird – Chloropis aurifrons – Chim xanh trán vàng

6. Orange-beliiied Leadfbird – Chloropis hardwicckei – Chim xanh hông vàng

Chim trống

Chim mái

7. Blue-backed Fairy-bluebird – Ierena pullea – Chim lam

 

 • SHRIKES – LANIIDAE – HỌ BÁCH THANH

  9. Shrikes – LANIIDAE – Họ Bách thanh
  1. Tiger Shrike – Lanius tirginus – Bách thanh vằn

  2. Bull head Shrike – Lanuis bucephalus – Bách thanh đầu hung

  3. Brown Sgrike – Lanius cristatus – Bách thanh mày trắng

  4. Burmese Shrike – Lanius Collurioides – Bách thanh nhỏ

  5. Black-headed Shrike – Lanius schach – Bách thanh đầu đen

  ——————————————————————————–

  10. Dippers – CINCLIDAE – Họ Lội suối 
  Brown Dipper – Cinclus pallasii – Lôi suối

   

 • 15. Flyeaters – ACANTHIZIDAE – Họ Chích bụng vàng
  Golden-bellied Flycatcher – Gerygone sulphurea – Chích bụng vàng

  ———————————————————————————–

  17. Whistlers – PACHYCEPHALIDAE – Họ Bách thanh lưng nâu
  Mangrove Whistler – Pachycephala grisola – Bách thanh lưng nâu

  ———————————————————————————–

  18. Long-tail Tits – AEGITHALIDAE – Họ bạc má đuôi dài
  Red-heaeded Tit – Aegithalos concinnus – Bạc má đuôi dài

  ———————————————————————————–

  19.Typical Tits – PARIDAE – Họ bạc má
  1. Great Tit – Parus major – Bạc má

  Chim trống

  Chim mái

  2. Green-backet Tit – Parus monticolus – Bạc má bụng vàng

  3. Yellow Chinese Tit – Parus spilonotus – Bạc má mào

  4. Sultan Tit- Melanochlora sultanea – Chim mào vàng

  5. Yellow-browned Tit – Sylvipurus modestus – Bạc má rừng

   

 • MONARCHS, FANTIELS – MONARCHIDAE – HỌ RẼ QUẠT

  16. Monarchs, Fantiels – MONARCHIDAE – Họ Rẽ quạt
  1. Chestnut-winged Monarch – Philentoma pyrhopterum – Đớp ruồi cánh hung

  2. Black-naped Blue Monarch – Hypothymis azurea – Đớp ruồi xanh gáy đen

  3. Asiatic Paradise Flycatcher – Terpsiphone paradisi – Thiên đường đuôi phướn

  4. Black Paradise Flycatcher – terpsiphone atrocaudata – Thiên đừơng đuôi đen

  5. Yellow-beliied Fantail – Rhipidura hypoxantha – Rẽ quạt bụng vàng

  6 .White-throated Fantail – Rhipidura albicollis – Rẽ quạt họng trắng

  7. White-nrowned Fantail – Rhipidura aureola – Rẽ quạt mày trắng

  8. Pied Fantail – Rhipidura javanica – Rẽ quạt Java

   

 • NUTHATCHES – SITTIDAE – HỌ TRÈO CÂY

  20. Nuthatches – SITTIDAE – Họ Trèo cây
  1. Euraian Nuthatch – Sitta europaea (nagaensis) – Trèo cây đít hung

  2. Chestnut-bellied Nuthatch – Sitta castanea – Trèo cây bụng hung

  3. White-tailed Nuthatch – Sitta himalayensis – Trèo cây Himalai

  4. Velvet-fronted Nuthatch – Sitta frontalis – Trèo cây trán đen

  ——————————————————————

  21. Treecreepers – CERTHIIDAE – Họ Đuôi cứng

  Brown-throated Treecreeper – Certhia discolor – Đuôi cứng

  ——————————————————————–

  24. White-eye – ZOSTEROPIDAE – Họ Vành khuyên

  1. Chestnut-flanked White-eye – Zosterops erythropleura – Vành khuyên sườn hung

  2. Japanese White-eye – Zosterops japonica – Vành khuyên Nhật bản

  3. Oriental White-eye – Zosterops paloerbrosa – Vành khuyên họng vàng

   

 • BUNTINGS – EMBERINZIDAE – HỌ SẺ ĐỒNG BUNTINGS

  25. Buntings – EMBERINZIDAE – Họ Sẻ đồng Buntings

  1. Crested Bunting – Melophus lathami – Sẻ đồng mào

  Chim trống

  Chim mái

  2. Grey-hooded Bunting – Emberiza fucata – Sẻ đồng đầu xám

  3. Little Bunting – Emberiza pusilla – Sẻ đồng lùn

  4. Yellow-breasted Bunting- Emberiza aureola – Sẻ đồng ngực vàng

  5. Chestnut Bunting – Emberiza rutila – Sẻ đồng hung

  6. Balck-faced Bunting – Emberiza spodocephala – Sẻ đồng mặt đen

   

 • FINCHES – FRINGILLIDAE – HỌ SẺ ĐỒNG FINCHES

  26. Finches – FRINGILLIDAE – Họ Sẻ đồng Finches

  1. Brambing – Fringilla montifrigilla – Sẻ đồng đầu đen

  2. Vietnamese Greenfinch – Carduelis spinoides (monguilloti) – Sẻ thông họng vàng

  3. Yunnan Greenfinhc – Carduelis ambigua – Sẻ thông đầu đen

  4. Dark Rosefinch – Carpodacus nipalensis – Sẻ hồng Nê pan

  5. Common Rosefinch – Carpodacus erythinus – Sẻ hồng mura

  6. Scarlet Finch – Haenmatospiza sipahi – Mỏ to lưng đỏ

  7. Red Crossbill – Loxia curvirostra – Mỏ chéo

  Chim mái

  8. Brown Bullfinch – Pyrrhula nipalensis – Sẻ mỏ ngắn

  9. Black-tailed Hawfinch – Coccothraustes migratorius – Mỏ to đầu đen

 • WAXBILLS – ESTRILDIDAE – HỌ CHIM DI (CHIM RI)

  27. Waxbills – ESTRILDIDAE – Họ Chim di (Chim ri)

  1. Red Munia – Amandava amandava – Mai hoa

  Chim trống

  Chim mái

  2. Pin-tailed Parrot Finch – Erythrura prasina – Di xanh

  3. White-backed Munia – Lonchura striata – Di cam

  4. Nutmeg Mannikin – Lonchura punctulata – Di đá

  5. Chestnut Mannikin – Lonchura malacca – Di đầu đen

  ————————————————————————

  30. Orioles – ORIOLODAE – Họ Vàng anh

  1. Black-naped Oriole – Oriolus chinensis – Vàng anh Trung Quốc

  2. Asian Black-headed Oriole – Oriolus xanthornus – Vàng anh đầu đen

  3. Marron Oriole – Oriolus trailii – Tử anh

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *