17 ổ chào mào gần 50 con bạch tạng và mơ trang trại chào mào đột biến gen lớn nhất cả nước

17 ổ chào mào gần 50 con bạch tạng và mơ trang trại chào mào đột biến gen lớn nhất cả nước

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *