Con chó tha mồi vàng nhìn vào chủ nhân và tạo ra một tình yêu mới.

Con chó tha mồi vàng nhìn vào chủ nhân và tạo ra một tình yêu mới.

Con chó tha mồi vàng nhìn vào chủ nhân và tạo ra một tình yêu mới.

Con chó tha mồi vàng nhìn vào chủ nhân và tạo ra một tình yêu mới.
Retriever con chó con chó di chuyển mắt và tai của mình, “bậc thầy của tôi gọi tôi là” con chó nhìn lại và thấy rằng chủ sở hữu thực sự tay …… vuốt ve với một con chó con chó ( búp bê ) cằm! !