Site icon Chim Cảnh Việt

Cầu và lồng mica cho vẹt Xám

E vẹt Xám của mình nuôi gần 3 tháng rồi mà vẫn chưa biết bay ,chưa biết nói .không biết bao giờ mới chịu bay và nói nữa.ai có nuôi qua rồi thì cho mình ít kinh nghiệm với.

Exit mobile version