Site icon Chim Cảnh Việt

Phượng hoàng đất đẻ trong môi trường nuôi nhốt sau 3 năm nuôi

Mùa dịch cúm tàu ….
Buồn thì quá buồn , tin tức tùm lum , nghe số ra mỗi ngày càng tăng ..
Chán quá , …nhưng có niềm vui ….sau bao năm chờ đôi , hên quá nó là 1 cặp ( trống mái) , nó chịu đạp mái nên mình bỏ cái rỗ vào với ít cỏ khô …..kết quả bước đầu ….chờ kết quả sau cùng ….hihihi

 

Exit mobile version