Site icon Chim Cảnh Việt

Bài tập tuần 10: Những hoạt động cơ bắp

Bài tập tuần 10: Những hoạt động cơ bắp


Hoạt động này mang lại:
• Nhận thức nhiều hơn nữa về cơ thể và những phần cơ thể của bé.
• Nhận thức rõ hơn về thuận trái và phải
• Nhận thức không rõ ràng của bàn tay có thể nắm chặt

Toàn bộ những hoạt động vận động nhiều hơn phát triển cơ quan xúc giác của bé.

Đặt bé nằm úp trên một cái mền bông hay cái chăn trải rộng trên sàn nhà. Nhẹ nhàng kéo thẳng cánh tay trái của bé và quan sát sự đáp ứng của bé. Nhẹ nhàng kéo thẳng cánh tay phải của bé và quan sát sự đáp ứng của bé. Làm tương tự với chân trái và phải. Có phải bé nâng đầu lên và tập trung vào tay trái và phải khi bạn di động chúng? Khi bạn di động chân trái và phải, bé có đáp ứng trong bất kỳ cách nào? Lặp lại hoạt động suốt tuần và ghi nhận nếu có bất kỳ tiến bộ nào. Nếu không có đáp ứng nào, cố thử lại lần sau.

Khi bé tỏ ra có dấu hiệu đáp ứng về sự chuyển động của tay và chân, đặt con thú bông hay bất kỳ vật thể an toàn nào trước mặt bé. Có phải bé cố với được nó hay bé tỏ ý không hứng thú? Đừng trông đợi bé vồ lấy nó ngay. Dù sao, bé cũng có cử chỉ yếu ớt để cố thử làm điều đó. Tiếp tục lặp lại những hoạt động này cho đến khi bé đáp ứng hoàn toàn.
Exit mobile version