Khi Vova 16 tuổi

Vova năm nay 16 tuổi, đã yêu vài lần và đã nếm trải mùi đời, nhưng chưa lần nào tìm đuợc của ” x ịn”, lần nào nó cũng phải thất vọng. “bọn con gái bây giờ hư hỏng sớm quá” nó nghĩ bụng.

Nó quyết định vào trong truờng trung học để làm quen, hy vọng tìm đợc cái nó cần, nhung “thử” vài em nó đều thất vọng.
Nó vào truờng tiểu học, nhung thật không may cho nó, kết quả cũng chẳng khả quan hơn.

Chán quá, nó vào truờng mầm non. Em bé gái đầu tiên nó gặp còn bé quá, có lẽ mới 3 tuổi, nó nghĩ bụng “3 tuổi thì làm ăn đợc mẹ gì!” liền đi vòng quanh em bé vài vòng, nhìn chằm chặp mà không nói năng gì. Em bé nhìn nó rất ngac nhiên, cuối cùng không ch ịu nổi chóng mặt, em thốt lên giọng đầy bực tức”

– Ta đã sống 3 năm trên đời mà chưa thấy một thằng nào ngu như thằng này, chỉ đi vòng quanh ta mà không làm gì cả!

Nguồn của truyện: http://truyencuoi123.com/truyen-cuoi-n391/Khi-Vova-16-tuoi.htm

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *