Lucy

Lucy

A young mother believed that it was very wrong to waste any food when there were so many hungry people in the world. One evening, she was giving her small daughter her tea before putting her to bed.

First, she gave her a slice of fresh brown bread and butter, but the child said that she did not want it like that. She asked for some jam on her bread as well.

Her mother looked at her for a few seconds and then said:

– “when I was a small girl like you, Lucy, I was always given either bread and butter, or bread and jam, but never bread with butter and jam.”

Lucy looked at her mother for a few moments with pity in her eyes and then said to her kindly:

“Aren’t you pleased that you’ve come to live with us now?”

Bé Lucy

Một bà mẹ trẻ cho là phí phạm thực phẩm trong khi có nhiều người đang đói trên thế giới là một điều rất sai trái. Một tối nọ chị cho cô con gái nhỏ dùng bữa ăn nhẹ trước khi cho bé đi ngủ. Trước tiên, chị đưa cho bé một lát bánh mì nâu mới được phết bơ, nhưng cô bé nói là nó không thích như vậy. Bé đòi phết cả một ít mứt trái cây lên trên bánh nữa.

Mẹ bé nhìn bé một lát rồi nói:

 -“Khi mẹ còn bé như con, Lucy à, mẹ chỉ được ăn hoặc bánh mì phết bơ, hoặc bánh mì phết mứt, mà không bao giờ có bánh mì vừa phết bơ vừa phết mứt cả.”

Lucy nhìn mẹ với cặp mắt thương hại trong giây lát rồi ân cần nói với mẹ:

-“Thế mẹ có hài lòng là mẹ đã tới sống với bố và con bây giờ không?”

nguồn: http://truyencuoi123.com/truyen-cuoi-n98/Lucy.htm

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *