Bài tập tuần 19: Đạt được việc cầm nắm

Bài tập tuần 19: Đạt được việc cầm nắm
Bài tập tuần 19: Đạt được việc cầm nắm 


Hoạt động này mang lại:
• Phối hợp mắt tay
• Dùng mắt nắm bắt được những vật thể chuyển động và đứng yên
• Nhận thức về trái và phải
• Tăng khả năng xúc giác

Đỡ bé ngồi trên sàn nhà. Đặt một ống chỉ, một quả banh và một cái lúc lắc, hay ba vật tương tự, cùng một hàng. Hay hơn khi đặt những đồ vật trên một cái bàn thấp hay một cái ghế đẩu vừa trong tầm với của bé.

Di chuyển đồ vật đầu tiên bên trái để xem nếu bé cố gắng chụp hay quào đồ vật gần bé hơn. Di chuyển vật kế tiếp gần hơn và quan sát phản ứng của bé. Di chuyển vật thứ ba gần hơn và lại quan sát phản ứng của bé. Có phải bé với lấy vật thứ ba hay bé tỏ dấu hiệu ưa thích một trong hai vật còn lại? Lặp lại hoạt động này và khuyến khích bé sờ mó từng đồ vật. Tốt hơn là bạn hỗ trợ bé cũng như khuyến khích bé sờ và nắm chặt mỗi vật.

Thay thế những đồ vật khác và lặp lại hoạt động này. Hãy chắc chắn là thao tác từ trái sang phải khi bạn di chuyển từng đồ vật lại gần bé. Điều này giúp bé cảm nhận trình tự trái và phải, trình tự này là điều kiện cho việc đọc và viết.

Tiếp tục lặp lại một vài hoạt động trước, nhất là những hoạt động liên kết với sự vận động các phần cơ thể. Luôn nhớ trước hết phải cử động phần cơ thể trái trước để bảo đảm bé thiết lập được một cảm quan tốt về việc thuận trái và phải. Để mở rộng khái niệm này, lăn bé nhẹ nhàng từ trái qua phải vài lần.


Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *