Bài tập tuần 32: Quan sát quả banh

Bài tập tuần 32: Quan sát quả banh


Hoạt động này mang lại:
• Cảm giác xúc giác
• Phối hợp mắt – tay
• Khám phá tự do
• Kỹ năng không rời mắt khỏi mục tiêu di động

Cho bé xem một quả banh nhỏ, cho bé giữ và cảm nhận nó. Rồi đặt quả banh vào một cái túi có khóa kéo và khóa lại. Bạn dùng ngón tay đẩy quả banh vòng vòng trong túi. Nói với bé là quả banh bên trong túi, nhấn mạnh từ ‘bên trong’.

Cho bé cảm nhận và đẩy quả banh vòng vòng. Khuyến khích bé quan sát quả banh khi nó di động trong túi. Làm cho bé thấy bạn có thể dừng quả banh bằng tay như thế nào, ngừng kìm giữ banh, cho banh di động lần nữa. Khuyến khích bé tự đẩy quả banh di động trong túi. Trải nghiệm mới này sẽ làm bé hứng thú đôi chút. Dù sao, phải lặp lại hoạt động này ở những lần khác. Những đồ vật khác có thể được đặt vào túi nhưng chỉ một món. Bé có thể kéo đẩy và khám phá sự chuyển động của mỗi đồ vật khi được đặt trong túi. 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *