Từ điển cho cả mẹ và bé

Từ điển cho cả mẹ và bé

[Từ điển Babylon] cho cả mẹ và bé
Link download phần mềm từ điển Babylon: http://goo.gl/rFpPAv (3.67G)
Hướng dẫn cài đặt http://goo.gl/vqXIph
(Bộ từ điển đã kèm cả hình ảnh và âm thanh Anh-Anh, Anh-Mỹ)
—–
Với bộ từ điển này, bố mẹ có thể đồng hành dạy và học English với con cái!
Bộ từ điển này rất đa dạng, nó là tập hợp của tất cả các từ điển nổi tiếng gộp lại: 1.Longman Dictionary 5th, 2.Oxford Advanced Leaner 8th, 3. Cambridge Advanced learner 3rd, 4.Oxford Thesaurus, Oxford Collocations Dictionary, 5.Photo/ Picture Dictionary 6.Roots & Affixes Dictionary, 7.Lac Viet MTD9…..
Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *