Tập Huýt Cô ăn cám đơn giản và nhanh

Tập Huýt Cô ăn cám đơn giản và nhanh

Xin hướng dẫn anh em mới chơi chim huýt cô cách cho chim ăn cám nhanh và hiệu quả

Chim bổi mới mua về hay bẫy về cho vào lồng đã bố trí sẵn 1 cóng nước và 2 cóng sâu rồi trùm áo lồng, treo nơi yên tĩnh để chim ăn

Cứ treo ở 1 chỗ và sau 2 ngày mở 1/4 áo lồng, ngày thứ 3 mở 1/2 áo lồng. Tuy theo chú chim nhanh thuần mà mở nhanh hay chậm.

Khoảng 1 tuần chim đã ăn sâu tốt và tương đối quen với môi trường mới thì ta bắt đầu tập ăn cám. Có thể tự làm cám hoặc mua cám trứng Ba Vi tập cho chim ăn. Cho 1/2 cóng sâu trộn đều 1/2 cóng cám, khi chim ăn cám sâu sẽ dính cám và quen dần với cám, khoảng vài ngày thấy chim đã ăn cám thì ta bớt sâu và thêm cám vào đến khi chim ăn cám thuần thục rồi thì khỏi trộn

Đó là cách vào cám cho Huýt Cô giúp chim khỏe mạnh, không chết. Và cũng tùy theo con mà ăn cám nhanh hay chậm, có con 2 ngày đã ăn cám. nhưng mình làm vậy cho chắc ăn khỏi sở chim chết.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *