Sự khác biệt giữa ông và bà

Sao lại gọi là ông Trăng (ông mặt trời, ông sao) mà không gọi là bà Trăng? 

Câu trả lời: – Bởi vì đàn ông đẹp hơn đàn bà! 

Tại sao chỉ có bà phù thủy độc ác mà không có ông phù thuỷ độc ác? 

Câu trả lời: – Không có người đàn ông nào độc ác như đàn bà! 

Tại sao chỉ có mỹ nhân kế chứ không có nam nhân kế? 

Câu trả lời: – Họ không gian xảo như phụ nữ được! 

Tại sao có ông già noel mà lại không có bà già noel? 

Câu trả lời: – Tại vì đàn ông nhân hậu hơn đàn bà! 

Tại sao lại gọi là phụ nữ mà lại không có ….phụ ông? 

Câu trả lời: – Tại vì con gái chỉ là phụ thôi!..


Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *