Bài tập tuần 21: Nhận thức về những ngón tay

Bài tập tuần 21: Nhận thức về những ngón tay 


Hoạt động này mang lại:
• Kỹ năng lắng nghe
• Kỹ năng quan sát
• Nhận thức về việc kết hợp cử động các ngón tay với tên các ngón tay trong bài hát
• Nhận thức thêm về ngón tay
• Nhận thức nhiều hơn về trái và phải

Giữ bàn tay trái bé và sờ vào ngón cái. Nói, “Đây là ngón cái.” Sờ vào từng ngón tiếp và nói, “Đây là ngón trỏ”, “Đây là ngón giữa”, “Đây là ngón đeo nhẫn”, “Đây là ngón út”

Sử dụng cả hai bàn tay bạn giả làm một cuộc nói chuyện với những ngón tay trái và phải lúc bạn nói và hát bài hát dưới đây. Bắt đầu bài hát về các ngón tay với hai bàn tay nắm chặt. Mỗi ngón tay nên xuất hiện và biến mất tương ứng với từ. (T) giới thiệu những ngón tay trái. (P) giới thiệu những ngón tay phải.

Bài hát là:
Ngón cái đâu? Ngón cái đâu? 
(T) Tôi ở đây. (P) Tôi ở đây
(T) Hôm nay anh thế nào?
(P) Tôi rất khỏe, cảm ơn bạn
(T) Chạy xa đi
(P) Chạy xa đi

Lặp lại bài hát cho mỗi ngón tay và nhớ đưa ngón tay đúng với bài hát. Ví dụ, ‘Ngón trỏ đâu?’, ‘Ngón giữa đâu?’, ‘Ngón nhẫn đâu?’, ‘Ngón út đâu?’. 

Lặp lại vài lần. Rồi đặt tay bạn ra sau và khi hát thì đưa bàn tay ra trước với từng ngón tay tương ứng. Hoạt động này sẽ giúp bé thích thú đồng thời làm phong phú hơn việc học tập của bé.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *