Dạy bé xem giờ

Dạy bé xem giờ
Dạy bé xem giờ là tài liệu giúp dạy trẻ mẫu giáo cách xem giờ. Mời các bậc cha mẹ và thầy cô giáo tải tài liệu cách xem giờ dưới đây về và tham khảo, dạy con mình cách xem giờ.
Câu hỏi 1: Chiếc đồng hồ nào chỉ 12 giờ?
  
Câu hỏi 2: Bốn chiếc đồng hồ chỉ giờ lần lượt là:
A. 10 giờ sáng, 8 giờ sáng, 11 giờ trưa, 1 giờ chiều.
B. 10 giờ sáng, 8 giờ sáng, 1 giờ trưa, 11 giờ chiều.
C. 1 giờ trưa, 11 giờ chiều, 10 giờ sáng, 11 giờ sáng.
D. 11 giờ trưa, 9 giờ sáng, 13 giờ chiều, 10 giờ sáng.

Câu hỏi 3: Chiếc đồng hồ thứ 2 chỉ mấy giờ?

A. 2 giờ chiều
B. 11 giờ trưa
C. 1 giờ chiều
D. 8 giờ sáng

Câu hỏi 4: Bé Miu đi ngủ và tỉnh giấc vào buổi sáng ngày hôm sau. Chiếc đồng hồ nào chỉ giờ bé Miu tỉnh giấc?

Câu hỏi 5: Bạn Bi đi chơi với bố mẹ vào 8 giờ sáng. Chiếc đồng hồ nào chỉ giờ bé Bi đi chơi?
Lưu ý khi dạy bé xem giờ:

– Bạn có thể kết hợp ôn luyện lại vị trí đồ vật bằng những câu hỏi đan xen như ‘Chiếc đồng hồ nằmbên phải/trái chỉ mấy giờ?’

– Ở câu hỏi 2, bạn dạy bé cách xem giờ kết hợp với việc phân biệt cách nói giờ: 1 giờ sáng với 1 giờ chiều. Không ai nói 10 giờ sáng và 10 giờ chiều mà nói 10 giờ sáng và 10 giờ tối…

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *