Tài Liệu: Hoạt động để phát triển tiềm năng của con bạn từ 0 đến 2 tuổi

Tài Liệu: Hoạt động để phát triển tiềm năng của con bạn từ 0 đến 2 tuổi
FUN START – Mỗi tuần một hoạt động để phát triển tiềm năng của con bạn từ 0 đến 2 tuổi

Giới thiệu: Hoạt động để phát triển tiềm năng của con bạn từ 0 đến 2 tuổi
Bài tập tuần 1: Sự cử động của những phần cơ thể 
Bài tập tuần 2: Phản ứng với ánh sáng 
Bài tập tuần 3: Di chuyển đồ vật 
Bài tập tuần 4: Chơi với đồ vật treo trên nôi 
Bài tập tuần 5: Gương và quả lắc 
Bài tập tuần 6: Quả banh bít tất 
Bài tập tuần 7: Thích ứng với vật tạo ra tiếng động 
Bài tập tuần 8: Nhận thức 
Bài tập tuần 9: Sự tác động lẫn nhau giữa bé với sự hiểu biết 
Bài tập tuần 10: Những hoạt động cơ bắp 
Bài tập tuần 11: Phối hợp mắt tay 
Bài tập tuần 12: Quan sát những khuôn mặt khác nhau 
Bài tập tuần 13: Quan sát khuôn mặt 
Bài tập tuần 14: Vị trí của bụng và sự vận động tự do 
Bài tập tuần 15: Lắng nghe âm thanh 
Bài tập tuần 16: Phát triển việc nắm được và phối hợp mắt tay 
Bài tập tuần 17: Lắng nghe và làm 
Bài tập tuần 18: Những điệu ru 
Bài tập tuần 19: Đạt được việc cầm nắm 
Bài tập tuần 20: Nhận thức nhiều hơn về tay 
Bài tập tuần 21: Nhận thức về những ngón tay 
Bài tập tuần 22: Nhận thức về những ngón chân 
Bài tập tuần 23: Vận động để nắm lấy 
Bài tập tuần 24: Thả và Rơi 
Bài tập tuần 25: Lắng nghe các âm thanh 
Bài tập tuần 26: Ném quả bóng vớ 
Bài tập tuần 27: Tung quả bóng lên và quan sát
Bài tập tuần 28: Nhận thức về bàn chân
Bài tập tuần 29: Xếp thành chồng và làm đổ
Bài tập tuần 30: Tiếng động của giấy
Bài tập tuần 31: Lắc, Nghe và Tìm
Bài tập tuần 32: Quan sát quả banh
Bài tập tuần 33: Cái bát và Trò chơi lăn bóng
Bài tập tuần 34: Kích thước
Bài tập tuần 35: Thổi bong bóng và Làm bắn nước
Bài tập tuần 36: Nhà bằng hộp giày
Bài tập tuần 37: Những hình vuông tạo cảm giác
Bài tập tuần 38: Gương ảo thuật
Bài tập tuần 39: Gương mặt
Bài tập tuần 40: Di chuyển và Lăn tròn
Bài tập tuần 41: Cú thọc
Bài tập tuần 42: Bỏ vào vật chứa
Bài tập tuần 43: Kéo và Buông ra
Bài tập tuần 44: Gọi tên và Tìm
Bài tập tuần 45: Bàn tay nào
Bài tập tuần 46: Nghe và Làm
Bài tập tuần 47: Mệnh lệnh và Làm
Bài tập tuần 48: Nó để vào chỗ nào?
Bài tập tuần 49: Chỉ vào nó
Bài tập tuần 50: Những âm thanh trong nhà
Bài tập tuần 51: Trên
Bài tập tuần 52: Trong và Ngoài

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *