Không biết xem xong bài này không biết ai ngu hơn ai nhĩ.

Không biết xem xong bài này không biết ai ngu hơn ai nhĩ.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *