Bài tập tuần 15: Lắng nghe âm thanh

Bài tập tuần 15: Lắng nghe âm thanh
Bài tập tuần 15: Lắng nghe âm thanh 


Hoạt động này mang lại:
• Nhận thức về các âm thanh khác nhau.
• Nhận thức về nguồn gốc của các âm thanh khác nhau.
• Những kỹ năng lắng nghe.
• Nhận thức về nhịp 1-2

Bạn vỗ tay để tạo ra âm thanh. Có phải bé lắng nghe? Vỗ tay lần nữa và quan sát phản ứng của bé. Cầm tay bé và vỗ chúng với nhau. Làm tiếng vỗ tay lớn và nói, “bốp, bốp” mỗi lần bạn vỗ tay.

Vỗ nhẹ hai ống chỉ với nhau, để tạo âm thanh. Có phải bé lắng nghe? Tiếp tục làm đến khi bé tỏ dấu hiệu đáp ứng.
Vỗ hai ống chỉ hay những đồ vật khác- phải an toàn – để tạo âm thanh. Lặp lại tiếng vỗ với nhịp 1-2, 1-2. Nói chuyện với bé và khuyến khích bé nghe.

Khi hoạt động ở những lần khác trong suốt tuần, thử vỗ những vật khác với nhau theo nhịp 1-2, 1-2. Ngoài ra, bạn vỗ tay cũng theo nhịp này, khi nắm tay bé vỗ và chơi với bé.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *