Bài tập tuần 26: Ném quả bóng vớ

Bài tập tuần 26: Ném quả bóng vớ 


Hoạt động này mang lại:
• Nhận thức về ném một vật thể có mục đích
• Điều khiển mắt tập trung vào một vật chuyển động
• Tăng khả năng xúc giác
• Phát triển thêm về phối hợp mắt tay

Dùng lại quả bóng vớ đã sử dụng trong bài tập tuần 6 hay làm lại một cái mới. Cho bé cầm và cảm nhận quả bóng vớ. Lấy lại quả bóng vớ nhẹ nhàng và ném ra một khoảng cách ngắn. Chắc chắn rằng việc này trong tầm nhìn của bé. Lượm lại quả bóng và ném lần nữa. Rồi đưa bé quả bóng và khuyến khích bé ném nó đi. Giúp bé thử nhắm mục tiêu và ném bóng. Hoan hô bé khi bé ném trúng. Điều này thúc đẩy bé chơi tiếp. Lặp lại hoạt động này ở những lần khác.

Ở những lần sau trong tuần, ngồi trên sàn nhà, đối diện với bé và ném nhẹ quả bóng cho bé. Có phải bé với và chụp quả bóng hay bé để cho nó rơi? Khuyến khích bé lượm quả bóng và ném nó cho bạn. Có lẽ bé sẽ muốn giữ quả bóng nhưng hãy cố khuyến khích bé ném nó hay đưa nó cho bạn. Hoan hô bé cho bất kỳ cố gắng nào của bé. Tránh nói, ‘Không, không, nhìn mẹ này’, có thể bạn sẽ nói là, ‘Mẹ ném quả bóng qua đây nè, con có thể ném giống mẹ không?’ rồi cho bé quả bóng. Bé sẽ xem xét nó hay để nó xuống. Nếu điều này xảy ra, ngừng hoạt động này lại và thử lại lần sau. Với hoạt động này, bé sẽ học phối hợp và có thể ném bóng. Tuy nhiên, khả năng nhắm xác thực chỉ xảy ra sau đó. Căn bản hoạt động này được tạo ra để kích thích bé phát triển việc quan tâm đến ném trúng mục tiêu.

Ở tuần tuổi này, các bé thường thích thú ném và thả các đồ vật chơi thôi chứ không có lý do gì đặc biệt cả.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *