Bài tập tuần 27: Tung quả bóng lên và quan sát

Bài tập tuần 27: Tung quả bóng lên và quan sát 


Hoạt động này mang lại:
• Phối hợp mắt tay
• Hiểu biết về lên và xuống
• Mắt đón bắt một vật chuyển động
• Tự tin khi được động viên và cổ vũ

Sử dụng quả bóng vớ và đôi tay tung quả bóng vớ lên cho bé thấy. Nói với bé điều bạn đang làm. Khuyến khích bé nhìn lên và quan sát quả bóng đang được tung lên. Dùng từ ‘lên’ khi bạn nói, ‘Xem quả bóng lên này’. Hoạt động này nên lặp lại, cũng tốt như hoạt động tuần 24 khi khái niệm ‘xuống’ đã được in sâu. Bé sẽ nhìn lên và xem quả bóng đi xuống. Nhớ biến tấu giọng điệu của bạn khi nói từ ‘lên’ mỗi lần bóng đi lên. Tương tự như vậy khi quả bóng rơi, biến tấu giọng cho từ ‘xuống’.

Cho bé quả bóng và khuyến khích bé tung bóng bằng hai tay. Gọi tên bé và hoan hô bé cho bất kỳ cố gắng nào của bé. Giúp bé khi cần thiết và tránh dùng câu phủ định như là, ‘không, không, làm như vầy nè’. Với hoạt động này, bé sẽ thích thú tung quả bóng trong lúc bạn nói ‘lên’ và ‘xuống’. Nhớ hoan hô, cổ vũ cho những nỗ lực của bé.

Các hoạt động ở các tuần trước nên thường xuyên lặp lại. Nếu hoạt động chỉ làm một lần, sẽ không tạo ra được những kỹ năng làm chủ cũng như không tăng cường được những khái niệm căn bản hay không gian. Sự lặp lại là rất cần thiết.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *