Bài tập tuần 36: Nhà bằng hộp giày

Bài tập tuần 36: Nhà bằng hộp giày

Hoạt động này mang lại:
• Nhận thức về khái niệm bên trong và bên ngoài
• Phối hợp mắt – tay
• Những bước khởi đầu về phương hướng
• Độc lập
• Nhận thức về ‘Mở’ và ‘Đóng’

Lấy một hộp đựng giày và vẽ một cửa ra vào trên một cạnh dài của hộp. Cắt ba đường và chừa lại một đường để làm cửa đóng, mở. Dùng một lõi chỉ hay một vật tương tự mà lọt được vào trong cánh cửa nhỏ và đặt nó vào trong sao cho bé nhìn thấy rõ.

Cho bé xem cái nhà hộp giày và gọi nó bằng tên. Nói cho bé biết là bạn sắp mở cửa nhà. Mở cửa và đặt lõi chỉ vào trong. Đóng cửa và nói cho bé biết là lõi chỉ đang ở trong nhà. Mở cửa lấy lõi chỉ ra, đặt bên cạnh bé và nói với bé lõi chỉ đang ở ngoài nhà. Cho bé giữ và chơi lõi chỉ, quan sát phản ứng của bé. Có phải bé đang cố đặt lõi chỉ vào trong nhà hay chỉ có ít hoặc không có hứng thú? Nếu bé không thích hãy làm lại lần nữa.

Tuy nhiên, nếu bé tỏ ra thích thú, cũng vẫn mở cửa và lặp lại từng bước cho bé quan sát. Chắc chắn nói từ ‘bên trong’ và ‘bên ngoài’ khi đặt lõi chỉ theo trình tự. Khuyến khích bé tự làm và cổ vũ bé khi bé làm đúng.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *