Bài tập tuần 43: Kéo và Buông ra

Bài tập tuần 43: Kéo và Buông ra


Hoạt động này mang lại:
• Phối hợp mắt – tay
• Tự tin, độc lập
• Thúc đẩy gia tăng khoảng thời gian chú ý

Sử dụng một sợi đai nhựa lớn hay một sợi dây cao su và cột nó cẩn thận với một đồ vật an toàn như cuộn chỉ, lúc lắc, nắp nhựa,.. Cột sợi dây này vào một cái ghế, bàn, thanh lan can hay quả nắm cửa, ..và làm cho đồ vật được treo tòn teng.
Chỉ cho bé thấy bạn có thể kéo đồ vật và buông nó ra. Bé sẽ hiểu được đồ vật sẽ trở lại vị trí ban đầu. Kéo đồ vật bị buộc vài lần trong lúc bé đang quan sát bạn. Có phải bé cố giúp bạn hay bé chỉ nhìn? Khuyến khích bé giúp bạn kéo hay cho bé kéo một mình. Tiếp tục chơi cho đến khi bé tỏ vẻ chán. Chắc chắn là phải cổ vũ bé khi bé làm đúng.
Ở lần sau, sử dụng những đồ vật khác nhau cho hoạt động này. Nhiều bé ở độ tuổi này thích kéo, thọc, đẩy những đồ vật xung quanh, và sẽ chơi một mình nếu bạn để một số đồ chơi an toàn ở đó.
Gợi ý: Nếu cuộn chỉ gây ồn ào, bạn sẽ làm giảm tiếng ồn theo cách sau. Cắt một cái mũi của một cái vớ cũ. Đặt lõi chỉ vào trong và bọc trong một cái giẻ hay một cái vớ dài.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *