Bài tập tuần 46: Nghe và Làm

Bài tập tuần 46: Nghe và Làm

Hoạt động này mang lại:
• Nhận thức nhiều hơn về tiến trình trái và phải
• Phối hợp mắt – tay
• Phát triển thêm về nhận thức
• Phát triển từ vựng
• Kỹ năng nghe và làm theo chỉ dẫn

Đặt 3 đồ vật thành một hàng trước mặt bé. Những đồ vật gợi ý là lúc lắc, quả bóng vớ, thú nhồi bông nhỏ, một cuộn chỉ hay một vật tương tự. Chỉ 3 đồ vật theo gợi ý không nhiều hơn là để tránh cho bé không bị rối. Gọi tên các đồ vật trên hàng lần lượt từ trái qua phải. Cho trẻ cầm và khám phá vật đầu tiên bên trái. Rồi đặt xuống và cho bé cầm và khám phá vật ở giữa. Đặt vật thứ hai xuống và cho bé cầm và khám phá vật thứ ba. Đặt xuống lại theo hàng. Khuyến khích bé đọc tên ba đồ vật khi bạn chỉ vào từng món. Nếu bé chỉ nhìn, lặp lại tên của mỗi món vài lần khi bạn di chuyển các món đó từ trái qua phải.

Hỏi trẻ chuyền tay cho bạn món thứ nhất. Gọi món đó bằng tên món, nhưng không sờ vào hay chỉ nó. Nếu trẻ không hiểu, lượm món đó lên, gọi tên và đặt xuống lại. Lặp lại thủ tục trên, hỏi lấy món đó bằng tên. Giữ hoạt động này đến lúc bé hiểu và chuyền cho bạn đúng món đồ. Phải hoan hô bé khi bé làm được.

Gọi tên món thứ nhì và chỉ dẫn cho bé chuyền cho bạn món đó. Một lần nữa, nếu bé không hiểu, lại lượm lên, đọc tên và đặt lại. Tiếp tục làm vậy cho món thứ ba đến khi bé hiểu và đáp ứng đúng. Nếu bé tỏ dấu hiệu trở nên hay làm hỏng, ngừng hoạt động này lại và cố gắng ở những lần khác.

Nếu bạn lặp lại việc này khá thường xuyên, bé sẽ tăng thêm sự tự tin và sẽ tiếp nhận với niềm vui thích việc thay đổi vị trí của ba món đồ. Sau đó ba món này sẽ được thay đổi bằng những món khác, và tiến hành như trên.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *