Bài tập tuần 48: Nó để vào chỗ nào?

Bài tập tuần 48: Nó để vào chỗ nào?
 

Hoạt động này mang lại:
  • Lắng nghe và làm theo chỉ dẫn
  • Làm giàu ngôn ngữ
  • Kỹ năng phối hợp, liên tưởng
  • Tự tin và độc lập
Lấy một găng tay hở ngón mà lớn hơn bàn tay bé. (một găng thể thao). Ngoài ra, tìm một cái dép đi trong phòng và một cái nón mà bé có thể đội dễ dàng nhưng đừng rộng quá.
Mang găng vào tay bạn và cởi ra. Khuyến khích bé mang găng vào một bàn tay. (Đừng lo lắng về ngón cái dài mà tay bé lọt thỏm bên trong). Giúp bé nếu cần. Nói chuyện với bé khi bạn làm điều này. Thực hành mang găng vào và cởi ra cho đến khi bé tự làm được.
Mang dép vào chân bạn và bỏ ra. Rồi khuyến khích bé thử mang dép. Cho bé tùy ý chọn bàn chân nào. Giúp bé nếu cần. Cho bé thực hành thoải mái khi bé còn thích thú.
Bạn đội mũ lên và khuyến khích bé kéo xuống. Có phải bé để mũ lên đầu bé? Nếu không, khuyến khích bé làm điều đó. Lặp lại bài mẫu nếu bé dường như chưa hiểu. Thực hiện đến khi bé có ý kiến.
Đặt găng, dép, nón thành một hàng. Nói bé mang găng vào. Bé mang găng vào tay hay bé chỉ nhìn bạn? Chỉ cho bé làm thế nào, nếu bé không hiểu.
Rồi nói với bé mang dép. Có phải bé tự làm? Hỗ trợ bé nếu bé chậm hiểu. Chỉ vào mũ và nói bé đội mũ lên. Bé đội mũ lên hay chỉ nhìn? Giúp bé nếu cần. Tiếp tục các hoạt động này vào những lần khác và cho bé chơi một mình với các đồ vật. Phải nhớ hoan hô bé bất cứ khi nào bé làm được.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *