Bài tập tuần 5: Gương và quả lắc

Bài tập tuần 5: 
Gương và quả lắc


Hoạt động này mang lại:
• Nhận thức về chính hình ảnh của bé
• Sự khởi đầu của kỹ năng nghe
• Sự thích thú của bé biểu hiện bằng âm thanh khi xem
• Kích thích thị giác
• Nhận thức về sự cử động khởi đầu cho việc hưởng ứng

Sử dụng một cái gương (tốt nhất là khó bể) hay giữ bé để bé nhìn thấy mình trong một cái gương lớn. Bé có cười và gù gù không? Nếu có, cười và gù gù lại. Nói chuyện với bé và gọi tên bé khi cả hai đang nhìn về phía gương. Bé có với tới hình ảnh trên gương không? Hãy sử dụng một giọng nói nhấn mạnh khi nói chuyện với bé.

Đỡ bé ngồi dựa vào ghế trẻ em hoặc ghế dựa. Phải đỡ đầu bé bằng cái chăn quấn hoặc miếng tựa gáy. Treo một ống chỉ, mặt cười vẽ trên đĩa giấy, hay bất kỳ đồ vật an toàn nào khác, vào một sợi dây hay sợi thun bể rộng 1 cm cột trên cửa ra vào, quạt trần hoặc một thứ gì ở trên cao. Cái chỗ treo phải đúng rõ tầm nhìn của bé.

Đẩy cái đổ vật đung đưa như quả lắc, thử khuyến khích trẻ làm như vậy. 
Làm lại những hoạt động của tuần trước. Bạn có thể thấy chán, nhưng trẻ cần lặp lại nhiều lần để nhận thức và liên tưởng.

Đồ vật treo trên nôi ở hoạt động tuần 4 có thể treo trên cây bút chì. Cái quả lắc có thể treo trên cây viết chì hoặc cái nôi. Những hoạt động này có thể làm trẻ chú ý trong một thời gian nhất định. Dù sao đừng làm cả hai hoạt động cùng lúc. Trẻ chỉ cần một hoạt động trong một lần để tránh bị rối và nhầm lẫn.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *