Sợ chủ ko biết bơi chú chó nhảy xuống hồ cứu

Sợ chủ ko biết bơi chú chó nhảy xuống hồ cứu. vậy mới thấy chó yêu người tới mức nào ^_^