Funny chó và mèo

Funny chó và mèo

Các đặc điểm cá nhân của mèo và chó có thể cạnh tranh: Tai mèo tốt hơn chó, giới hạn trên lên tới 65 kHz, gấp 2 lần so với chó. Một cảm giác tốt hơn về mùi ở chó do số lượng lớn các thụ thể trong mũi – 200 triệu như mũi ướt liên tục (độ ẩm nổi tiếng hơn giữ mùi).

Thời gian của cuộc sống của con chó là 12-14 tuổi, với toàn bộ cuộc sống của mình, ông là chủ của bạn 5-10 ngàn đô la.

Thời gian của cuộc đời của một con mèo là 9-15 năm, nội dung mèo có giá khoảng 2-8 nghìn đô la.

Tôi tìm thấy nó dễ dàng và tốt …

Funny chó và mèo

Bạn thân mến của tôi

Bạn bè mãi mãi
Funny chó và mèo

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *